خط تولید سافت سرم Mshc

Serum Soft Production Line Mshc

برند :
از 0 رای
خط تولید سافت سرم

توضیحات محصول خط تولید سافت سرم Mshc

اطلاعات کلی در خصوص نوع سافت سرم به شرح ذیل است :
سرم‌ها محلول‌های مایع نگهدارنده یا کریستالوئیدی حاوی الکترولیت، آب و نیازهای سلولی هستند که از طریق سیاهرگ‌ها تجویز می‌شوند.
سرمها اصولاً به چهار گروه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
1. محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها مانند سرم رینگر، رینگرلاکتات، سرم نرمال سالین، سرم قندی نمکی و سرم قندی
2. محلولهای کلوئید جایگزین پلاسما جهت جبران کاهش حجم داخل عروقی مانند دکستران و هماکسل
3. محلولهای غذایی (جایگزینی تغذیه وریدی) مانند سرم آمینو اسیدی و سرم اینترالیپیدی
4. محلولهای با کاربرد درمانی خاص مانند سرم مانیتول

مشخصات فنی Serum Soft Production Line Mshc

نظرات کاربران خط تولید سافت سرم Mshc

فروشندگان

#تصویرکد انبارقیمت (تومان)توضیحاتفروشندهجزئیات
{{($index+1)+(currentPage-1)*pageSize}}{{item.warehouseCode}}{{item.price | number}}{{item.description}}{{item.companyName}}