دستگاه اتوماتیک گندزدایی Mshc

Design And Manufacture Of Hydrogen Peroxide Disinf Mshc

برند :
از 0 رای
دستگاه اتوماتیک گندزدایی

توضیحات محصول دستگاه اتوماتیک گندزدایی Mshc

استریل با استفاده از هیدروژن پراکساید برای جایگزینی سیستم های قدیمی ایجاد شده اند. 
استفاده از بخار هیدروژن پراکساید، چنانچه با فنآوری و روش های صحیح به کار رود، می تواند تجهیزات را با بالاترین اطمینان از استریل بودن، کمترین میزان آسیب به کاربری و صحت محصول، و کمترین اثرات زیست محیطی استریل کند.

مشخصات فنی Design And Manufacture Of Hydrogen Peroxide Disinf Mshc

نظرات کاربران دستگاه اتوماتیک گندزدایی Mshc

فروشندگان

#تصویرکد انبارقیمت (تومان)توضیحاتفروشندهجزئیات
{{($index+1)+(currentPage-1)*pageSize}}{{item.warehouseCode}}{{item.price | number}}{{item.description}}{{item.companyName}}